İdari Personel

Güney GÜVENÇ - Yüksekokul Sekreteri
Tel.: 288 3842

 Emine Gül UZUN - Özel Kalem
 Tel.: 288 3840
 Okanay VAROL - Öğrenci İşleri
 Tel.: 288 3845

Serkan YİĞİTER - Bilgisayar İşletmeni
 Tel.: 288 3848

 Sebahi YEŞİLAY - Öğrenci İşleri
 Tel.: 288 3846

Hüseyin DÖKMEZ - Öğrenci İşleri
 Tel.: 288 3847