Yönetim Kurulu

BAŞKAN      Yrd. Doç. Dr. Mustafa DİĞLER

ÜYE             Öğr.Gör. Mehmet Safa ÇAM

ÜYE             Öğr.Gör. Ercan AKTAN

ÜYE             Yrd. Doç. Dr. Veysel ÇAKMAK

ÜYE             Yrd. Doç. Dr. Hatice AĞCA

ÜYE             Yrd. Doç. Dr. Hakan SELDÜZ

RAPORTÖR  Güney GÜVENÇ